تبلیغات
خرابکاری های من - تن

خرابکاری های من

گاهی وقت ها “سکوت” بهترین حرف و “نبودن ” بهترین حضور است . . .

تن

پاره تنم به تن دیگری رفتی ؟ !! !! ؟

عادتم را که میدانی ! ! !

چندشم می شود لباسی که بر تن دیگری بوده بپوشم. . .!!


طبقه بندی: عاشقانه،
[ پنجشنبه 30 خرداد 1392 ] [ 07:36 ب.ظ ] [ ثمیــن ] [ به نظر من.....() ]