تبلیغات
خرابکاری های من - رازهایی درباره پرچم اسرائیل

خرابکاری های من

گاهی وقت ها “سکوت” بهترین حرف و “نبودن ” بهترین حضور است . . .

رازهایی درباره پرچم اسرائیلحضرت سلیمان نبی از امتیازات ویژه ای برخوردار بودند، ایشان از فرمانرویان دنیا بشمار می آمدند که آب و باد و خاک و هوا و ... از جانب

خدا تحت فرمان این بزرگوار قرار گرفت، تمام ملک های دنیا مهر مخصوصی داشتند.

مهرسلیمان نبی (ع) شامل دو مثلث بود: راس مثلث اول رو به بالا و نماینده و علامت آتش بود، و راس مثلث دوم رو به پایین بود و

نماینده و علامت آب

حضرت سلیمان نبی از امتیازات ویژه ای برخوردار بودند، ایشان از فرمانرویان دنیا بشمار می آمدند که آب و باد و خاک و هوا و ... از جانب

خدا تحت فرمان این بزرگوار قرار گرفت، تمام ملک های دنیا مهر مخصوصی داشتند.

مهرسلیمان نبی (ع) شامل دو مثلث بود: راس مثلث اول رو به بالا و نماینده و علامت آتش بود، و راس مثلث دوم رو به پایین بود و

نماینده و علامت آب

وقتی مثلث آتش با مثلث دیگری قطع می شد، علامتی بدست می آمد علامت هوا بود و هنگامی که مثلث آب با مثلث دیگری قطع

میشد ،علامت خاک بدست می آمد

و این ستاره ی شش پهلو که مجموعه ی عناصر عالم را نشان می دهد،نشانگر قدرت عظیم سلیمان است

این ستاره که به ستاره ی داوود هم معروف است روی پرچم اسرائیل قرار دارد و به این معناست که یهودیان هم اکنون تحت تاثیر

نیروی عظیم سلیمان ملک هستند!

البته نظر یهودیان در این باره متفاوت بوده که به تعدادی از قول های مشهور اشاره میکنم، اما آنچه قوی تر به نظر میرسد همان قول
بالاست.
1- ستاره داوود نشانه آمیزش نهایت و بی نهایت، جهان دیدنی و جهان نادیدنی است.
2- ستاره شش گوشه دارد که نشان از شش روز هفته دارد.برخی از علمای یهود مرکز ستاره را نماد روز هفتم می‌دانند که روز استراحت است. این معنا به نوعی همان جامعیت و تقدس عدد هفت است.
3- گمان می‌رود که این نشان برای اولین بار توسط ادیان شرقی و بخصوص در دین هندو استفاده شده باشد. در این دین، این ستاره نشان تعادل فکر و توازن بین خدا و انسان است.
4- این نشانه مانند سایر نشانه‌های ادیان ریشه اجتماعی دارد نه دینی، در سمبل گرایی این نماد ترکیب زن و مرد می‌باشد که مثلث رو به پایین نشانه زن و مثلث رو به بالا سمبل مرد می‌باشد.
طبقه بندی: حرف حساب،
[ چهارشنبه 16 مرداد 1392 ] [ 04:20 ب.ظ ] [ ثمیــن ] [ نظرات() ]