تبلیغات
خرابکاری های من - سیاهی

خرابکاری های من

گاهی وقت ها “سکوت” بهترین حرف و “نبودن ” بهترین حضور است . . .

سیاهی

ای مــــرد رهـــگـذر!

بـگـذار سـیاهـی چــادر م چـشـمـت را بـزنـد ...

مـن

تـــرجـیح مـی دهــم

ســـفیـــــــــدی عــفــتــم

زیـــــــر آفـــــتاب داغ نــــگاهـــــت

ســـیاه نـــشــود !!!طبقه بندی: حرف حساب،
[ چهارشنبه 16 مرداد 1392 ] [ 04:38 ب.ظ ] [ ثمیــن ] [ نظرات() ]