تبلیغات
خرابکاری های من - مرد من

خرابکاری های من

گاهی وقت ها “سکوت” بهترین حرف و “نبودن ” بهترین حضور است . . .

مرد من

صـدایت میـکنم : مــرد مـن. . . ؟


جـــــــانـــــ ـی  که میگـــــویـی

جـــــانـم را مـیگیــــــرد . . .


نـــــزن این حــــرفهـا را . . .!! 

دل مـن جـنبه نــــدارد

مـوقعی که نـــــیستـی

دمــــــار از روزگـــــــــــ ـارم در مــــیاوردگلبرچسب ها:عشق و مردانگی،
[ جمعه 30 فروردین 1392 ] [ 01:08 ب.ظ ] [ ثمیــن ] [ من نظر دارم() ]