تبلیغات
خرابکاری های من - زنانگی

خرابکاری های من

گاهی وقت ها “سکوت” بهترین حرف و “نبودن ” بهترین حضور است . . .

زنانگی

دُختـَرے نیسـتـَم کـه هـَرزگـــے کـُنـَم


زنـانگــے وَ مـُـحَـبـَتم را بـا هـَر مــردے تقسـیم نمـے کنم

عـشـقَم تنها خــاص ِ یکـــ نـفر اَســت

غـَرق ِ عـــــشــــــق خواهــم کرد آنکه خاص ِ من باشـد

طــورے کـه بـــے نیاز شـود از عـشق، ســیرابــ شـود از زندگـــے .
..
تا جــان به در بـَرَم، آغوشـَم تنها سـَهم اوسـتــــعاشقانه[ جمعه 30 فروردین 1392 ] [ 02:39 ب.ظ ] [ ثمیــن ] [ به نظر من.....() ]